Tuyển dụng

Tìm theo
 • Chuyên Viên Nghiên Cứu Phát Triển Dự Án 2019-05-11

  Phân tích và cập nhật kịp thời tình hình kinh tế vĩ mô, vi mô, qui hoạch tại khu vực dự án nói riêng và cả nước/ nước ngoài (lĩnh vực liên quan) nói chung.

  - Theo dõi và đưa ra dự đoán về tình hình cũng như xu hướng phát triển, nhu cầu sản phẩm trong tương lai của các phân khúc thị trường bất động sản.

 • Thư ký Tổng Giám đốc 2019-10-28
  - Thực hiện công tác Thư ký: hỗ trợ Tổng Giám Đốc sắp xếp công việc, chuẩn bị lịch trình làm việc; tiếp nhận, sắp xếp và lưu trữ hồ sơ, văn bản;
  - Hỗ trợ giám sát triển khai công việc của Công ty, tổng hợp các báo cáo của các Khối/Phòng/Ban trình Tổng Giám Đốc

 • Trưởng Nhóm/ Chuyên Viên Kinh Doanh BĐS Nghỉ Dưỡng Cao Cấp 5-6* 2019-11-09

  - Quản lý nhóm nhân viên kinh doanh theo Team được phân công (10 NV).

  - Giám sát công việc kinh doanh của Team theo dự án, theo khu vực.

  - Tham gia vào chính sách bán hàng của dự án.

  - Hỗ trợ nhân viên kinh doanh trong công tác tư vấn Khách Hàng cũng như công tác giải quyết các khó khăn (nếu có).

  - Theo dõi, thống kê và báo cáo các công việc hàng tuần, tháng, quý Cấp quản lý trực tiếp.